Bouwbegeleiding inclusief,
speciaal voor de horeca

Het laatste waar u op zit te wachten bij nieuwbouw of een verbouwing is dat het uiteindelijk veel meer kost dan begroot en niet op tijd af is. Toch gebeurt dit bij nieuwbouw en verbouw in de horeca vrijwel altijd. Wij weten hoe dit komt en weten daardoor ook exact hoe we dit voor u kunnen voorkomen. Hier leest u hoe.

De vertraging en hogere kosten bij nieuwbouw of verbouw in de horeca ontstaan doordat in de voorbereiding te weinig wordt nagedacht over het ideale gebruik van het gebouw en de verschillende ruimtes. Daardoor moet het dan tijdens de uitvoering toch anders en ontstaan onverwachte situaties en fouten. Het gevolg: de kosten gaan ruim over uw budget en u kunt veel later open dan gepland.

Wij doen het helemaal anders door vanaf het begin met alle benodigde expertises aan tafel te gaan zitten. Zo komen we tot slimme oplossingen en een gedegen plan.

Neem contact met ons op

Het vinden van de juiste aannemer

Na het uitwerken van uw plannen moeten er natuurlijk prijzen worden opgevraagd. Hier bestaan allerlei aanbestedingsvormen voor, waar wij u graag bij ondersteunen. Omdat wij in het hele land al meer dan 50 verbouwingen begeleidden beschikken we over een groot netwerk. Wij koppelen u aan de juiste aannemers, die voor u een offerte uitbrengen.

Uw belangen behartigen

Bouwen is een gecompliceerd proces met veel disciplines. Het is een proces dat nauw moet worden begeleid, om te voorkomen dat er fouten ontstaan of vertraging optreedt. We kunnen ons voorstellen dat u hier als opdrachtgever niet voldoende kennis voor in huis heeft. Of dat het u gewoonweg aan tijd ontbreekt om voldoende aandacht te geven aan het bouwproces. Daarom kunt u zich door ons laten vertegenwoordigen. U delegeert, wij ondersteunen u hierin op de bouw.

Oog in zeil houden

Achteraf tekortkomingen signaleren is niet alleen vervelend, het kost ook veel tijd, wat zich weer uitdrukt in hogere kosten. Wij voorkomen dit tijdens de bouw voor u door een goede controle, het correct inzetten van onze bevoegdheden en juiste communicatie met de aannemer en eventuele andere belanghebbenden.

Aan het eind van de bouw levert de aannemer het werk aan u op. Samen met de aannemer maken wij dan het ‘proces-verbaal van opleveren’ op. Wij noteren hierin alle werkzaamheden die nog niet correct zijn uitgevoerd (onvolkomenheden), waarna de aannemer deze binnen een vooraf bepaalde tijd moet herstellen.

Een optimaal resultaat

Kortom: door onze jarenlange ervaring in de bouw én in de horeca kennen wij beide werelden goed. We hebben uitgebreide kennis van wat bouwtechnisch mogelijk is, wat realistische prijzen zijn en welke materialen waarvoor geschikt zijn. Zo komen we tot slimme, optimale oplossingen voor u en uw gasten, binnen het budget en de planning.

 

Daarom kiest u voor
De Opzichter

g
Gespecialiseerd in de horeca
Meer dan 50 verbouwingen in de horeca begeleid
C
Kostenbesparend
Beste prijsonderhandelingen, vooraf voorkomen van faalkosten
Ï
Oplevering volgens planning
Bewaakt de planning en stuurt aan óp de bouw
q
Eén aanspreekpunt
Van ontwerp tot oplevering en onderhoud

Bouwbegeleiding inclusief
speciaal voor de horeca